Grasrijk_maart_2015-8801Rijk, provincie, regiogemeenten en Eindhoven Airport investeren 100 miljoen euro om de luchthaven aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken. Het leeuwendeel van de 100 miljoen wordt opgehoest door het rijk. De gemeente Eindhoven draagt 16 miljoen euro bij. Volgend jaar beginnen de werkzaamheden, in 2020 moet alles klaar zijn.

Lees meer op Studio040.nl.