Aanmelden collectieve actie bestemmingsplan Land Forum (politielocatie)

De deadline van 10 juli 2023 is verstreken. Registratie voor de collectieve actie is niet meer mogelijk.