Van vrijdag 30 oktober 21.00 uur tot maandag 9 november 2020 5.00 uur is het viaduct Anthony Fokkerweg over de A2/N2 volledig afgesloten. Van 6 tot 9 november gaat ook het kruispunt aan de zijde Eindhoven Noord/GDC op de schop. Verkeer wordt omgeleid. Fietsers ondervinden weinig hinder. Die kunnen vanaf 23 oktober 2020 12.00 uur gebruikmaken van de nieuwe fietsbrug Tegenbosch.

In Eindhoven Noordwest wordt flink aan de weg gewerkt. Dat gebeurt om de doorstroming en de bereikbaarheid van onder andere de Anthony Fokkerweg, Eindhoven Airport, Flight Forum en Brainport Industries Campus te verbeteren. De werkzaamheden naderen hun einde. Hiervoor dient het viaduct Anthony Fokkerweg over de A2/N2 volledig te worden afgesloten. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd.

Eerste fase: 30 oktober tot 6 november
Tijdens de eerste fase (30 november 21.00 uur tot 6 november 2020 21.00 uur) krijgt het viaduct een nieuwe rijbaan-indeling en wordt het fietspad verwijderd. Het is dan niet mogelijk om vanaf Eindhoven Noord/GDC richting Eindhoven Airport/Flight Forum en vice versa te rijden. Het is wél mogelijk om vanaf Eindhoven Noord/GDC de N2 richting Tilburg/’s-Hertogenbosch op te rijden. Komende vanaf de N2 Maastricht/Venlo is het niet mogelijk om richting Eindhoven Airport/Flight Forum te rijden. Komende vanaf de N2 Tilburg/’s-Hertogenbosch is het ook niet mogelijk om richting Eindhoven Noord/GDC te rijden. Er worden omleidingsroutes ingesteld. Zie het kaartje onderaan dit artikel.

Tweede fase: 6 tot 9 november
Tijdens de tweede fase (6 november 21.00 uur tot maandag 9 november 2020 5.00 uur) wordt het kruispunt aan de zijde Eindhoven Noord/GDC opnieuw ingericht en geasfalteerd. Tevens worden nieuwe verkeerslichten geplaatst. Aanvullend op de afsluiting van de eerste fase, is het dan niet meer mogelijk om vanuit Eindhoven Noord/GDC richting Tilburg/’s-Hertogenbosch te rijden. Komende vanaf de N2 Maastricht/Venlo is het dan ook niet mogelijk om richting Eindhoven Noord/GDC te rijden. Er worden omleidingsroutes ingesteld. Zie het kaartje onderaan dit artikel.

Meer informatie
Op de website website van de gemeente Eindhoven staat gedetailleerde informatie over de bereikbaarheid en de omleidingen per fase.

Omleidingsroutes eerste fase (30 november 21.00 uur tot 6 november 21.00 uur)
Klik op het kaartje voor een grotere weergave.

Omleidingsroutes tweede fase (6 november 21.00 uur tot 9 november 5.00 uur)
Klik op het kaartje voor een grotere weergave.