Vanwege bouwwerkzaamheden in Meerrijk heeft Cure Afvalbeheer diverse afvalcontainers in Winkelcentrum Meerhoven verplaatst. In 2023 komen de containers op hun definitieve plek te staan.

De ondergrondse afvalcontainers op de locatie Meergras zijn verwijderd omdat deze locatie anderhalf jaar lang onbereikbaar is vanwege bouwwerkzaamheden. Om de huidige capaciteit op peil te houden, heeft Cure Afvalbeheer vijf containers op twee andere plekken vervangen door perscontainers. In een perscontainer kan drie tot vier keer zoveel afval dan in een reguliere container. Sommige containers moeten nog worden voorzien van een sticker. De huidige locaties van de containers zijn vermeld op onderstaand kaartje.

Verwarring
Aangezien de wijzigingen niet vooraf met de wijk waren gecommuniceerd en afgestemd, liepen bewoners de afgelopen week beduusd rond met hun afval. Daarnaast ervaren diverse bewoners overlast van glasbakken die plotseling voor hun woning zijn geplaatst.

Extra capaciteit
Cure betreurt dat de tijdelijke situatie niet is afgestemd met de wijk. Vorig jaar had het afvalbedrijf nog goede afspraken gemaakt met Bewonersvereniging Meerhoven om de capaciteit van de afvalinzameling in Meerhoven te vergroten. Zo heeft Cure medio 2020 op drie nieuwe locaties in Meerhoven (parkeerplaatsen Oude/Nieuwe Sliffertsestaat, Waterfont en Sportpark Meerhoven) extra containers geplaatst. Later dat jaar zouden vijf reguliere containers in het winkelcentrum worden vervangen door perscontainers. Om technische redenen is dat nu pas gebeurd.

Overleg
Door het tijdelijk wegvallen van de locatie Meergras, is de capaciteit echter nog steeds onvoldoende. Ook staan de afvalcontainers niet op de afgesproken plek. Eind deze maand gaat Cure in overleg met Bewonersvereniging Meerhoven om de tijdelijke situatie alsnog te bespreken. Mogelijk worden containers daarna verplaatst of vervangen om overlast voor bewoners te beperken. Ook wordt dan de afvalcapaciteit besproken.

Voorkom storingen
Hoewel een perscontainer drie tot vier keer zoveel capaciteit heeft dan een reguliere container, kan die capaciteit alleen worden benut als de opening van de container niet verstopt raakt. Gebruik voor plastic afval een (pedaalemmer)zak van maximaal 50 liter. Stop deze niet te vol. Een zak van 50 liter past gemakkelijk in de container en voorkomt verstoppingen. Maak géén gebruik van de gratis gele zakken van de gemeente Veldhoven. Deze zakken zijn niet geschikt en zorgen ervoor dat de container verstopt raakt.

Klik op het kaartje om het te vergroten. De bovengrondse textielcontainer wordt in de week van 19 april 2021 bij de De Hangar geplaatst. Deze staat nu nog tegenover het gezondheidscentrum.