Airport

Op maandagavond 22 januari 2024 organiseerde Bewonersvereniging Meerhoven een informatieavond over het vliegverkeer rondom Meerhoven. We kijken terug op een zeer geslaagde en tevens druk bezochte avond. Het was duidelijk dat de bijdragen van de sprekers door de aanwezigen werden gewaardeerd en dat goed gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen.

Presentaties
Tijdens de avond werden inleidingen verzorgd door Bas van Asperdt van Eindhoven Airport, Majoor Sam de Haas van Vliegbasis Eindhoven en Wim Scheffers van Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2).
Hieronder de links naar de presentaties van de sprekers:

Eindhoven Airport
Bas van Asperdt legde onder andere uit op welke manier Eindhoven Airport werkt aan realisatie van de afspraken die in 2019 zijn gemaakt n.a.v. de rapportage “Opnieuw Verbonden” van Pieter van Geel. Die afspraken gaan over geluidsbelasting, klimaat, luchtkwaliteit, meerwaarde van de luchthaven en vertrouwen vanuit de omgeving. Ook legde hij uit dat mensen melding kunnen maken van ervaren overlast via www.samenopdehoogte.nl.

Militaire vliegbasis
Sam de Haas lichtte toe dat de luchtverkeersleiding zowel voor burger als militair vliegverkeer in handen is van de Vliegbasis. Hij ging in op de vliegtuigen waarmee door Defensie vanaf Vliegbasis Eindhoven wordt gevlogen, op de gebruikte routes voor opstijgen en landen, het oefenen (ook boven woonwijken) en de mogelijkheden en beperkingen voor vliegen op bepaalde routes en tijdstippen voor militair en civiel luchtverkeer.

BVM2
Wim Scheffers, voorzitter van de belangenorganisatie BVM2, lichtte de inhoud toe van het Manifest dat door BVM2 is opgesteld. In het document wordt in 12 punten opgesomd welke veranderingen en verbeteringen door de organisatie worden nagestreefd. Het gaat daarbij om zaken als:

  • Verdere reductie geluidsoverlast.
  • Verdere beperking van het vliegen aan de randen van de dag en in het weekend.
  • Oplossen door de gemeente van de verkeers- en parkeerhinder voor omwonenden, zonder direct betrokken inwoners daarvoor financieel extra te belasten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2024 legt het bestuur het Manifest ter instemming aan de leden voor om op die manier steun aan het manifest en het streven van BVM2 te verlenen.

Jachtvliegtuigen
Uiteraard kwam gedurende de avond ook ter sprake dat de Luchtmacht momenteel in heel Nederland nagaat op welke locatie zij welke activiteiten kan intensiveren. Hoewel nog niets zeker is, is de kans zeker niet denkbeeldig dat er in Eindhoven veel frequenter met jachtvliegtuigen (‘straaljagers’) gaat worden gevlogen. Dat kon bij de 130 aanwezige buurtbewoners uiteraard niet op veel bijval rekenen. Wim Scheffers deelde mee dat BVM2 naar aanleiding van de gepresenteerde verkenningen een formele zienswijze zal indienen. Ook de Bewonersvereniging Meerhoven zal dat doen en daarbij nauw aansluiten bij de visie van BVM2.

Geslaagde avond
Al bij al kijken we terug op een goed bezochte, zeer geslaagde en erg informatieve avond. Het was duidelijk dat de inleidingen van de sprekers door de aanwezigen werden gewaardeerd en van de mogelijkheid om vragen te stellen en met de inleiders in gesprek te gaan werd dan ook druk gebruik gemaakt. Bij het afronden van de avond bleken alle vragen nog niet gesteld, laat staan beantwoord te zijn, maar de aanwezigen gaven aan zeer tevreden te zijn met de goed georganiseerde avond.