Maandag 10 februari 2020 om 20.00 uur organiseert Bewonersvereniging Meerhoven haar eerste algemene ledenvergadering in De Hangar, Meerbos 4 in Meerhoven.

Leden ontvangen binnenkort een uitnodiging met de agenda.