De eerste algemene ledenvergadering van Bewonersvereniging Meerhoven was een succes. Ruim 150 Meerhovenaren waren naar de bijeenkomst gekomen. Belangrijke onderwerpen waren het beoogde politiecomplex op Land Forum en een parkeerterrein voor 1600 auto’s op Park Forum. 

De vergadering was oorspronkelijk gepland in De Hangar, maar vanwege grote belangstelling moest worden uitgeweken naar de gymzaal van Basisschool De Startbaan. Diverse actuele onderwerpen kwamen aan bod, waaronder het beoogde politiecomplex op Land Forum. Gemeente en politie waren aanwezig om de plannen toe te lichten. De politie deed tijdens de avond het aanbod om elders in het land een keer te komen kijken naar een vergelijkbaar politiecomplex. De vereniging doet hiervoor binnenkort een oproep.

Parkeerterrein Park Forum
Ook was er aandacht voor de plannen rond een parkeerterrein op Park Forum voor maximaal 1600 auto’s. Het terrein is bedoeld voor ASML medewerkers die met pendelbussen naar de De Run in Veldhoven worden vervoerd. Bewoners uitten zorgen over de doorstroming van het verkeer op Park Forum. De vereniging gaat hierover in gesprek met de gemeente.

Digicoaches
Andere onderwerpen waren betaald parkeren, de inzameling van plastic afval in Meerhoven en de mogelijke terugkeer van koeien in Park Meerland. Tevens werd uitleg gegeven over de pilot digicoaches waarbij jongeren in Meerhoven worden ingezet voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van ouderen. Binnenkort start een campagne om de pilot in Meerhoven onder de aandacht te brengen.

Het verslag van de ALV is beschikbaar via meerhoven.nl.