Eind 2019 heeft ASML vergunningen aangevraagd voor 1000 parkeerplaatsen op industrieterrein Habraken in Veldhoven en 1600 stuks op Park Forum in Eindhoven. Voor het terrein bij de P+R Meerhoven had het bedrijf toen al een vergunning voor 800 plekken. ASML heeft in ieder geval de vergunningen voor Park Forum en bij P+R Meerhoven laten intrekken.

Het ging om vergunningen voor maximaal tien jaar. Vanaf drie parkeerterreinen zouden bussen met ASML-werknemers gaan pendelen naar het bedrijfscomplex op De Run. Op die manier wilde ASML de toenemende verkeersdrukte op De Run en Kempenbaan tegengaan. Mogelijk dat de huidige ontwikkelingen rond corona en thuiswerken het bedrijf op andere gedachten heeft gezet.

Park Forum
Bewonersvereniging Meerhoven had eind 2019 pro forma bezwaar gemaakt tegen het tijdelijke parkeerterrein voor 1600 auto’s op Park Forum in Meerhoven. Niet omdat de vereniging op voorhand tegen het parkeerterrein was, maar omdat de gemeente de vergunning zonder overleg met de vereniging had verleend en de documenten waarop het besluit was gebaseerd niet tijdig beschikbaar stelde. Aangezien de bezwaartermijn afliep, restte de vereniging niets anders dan pro forma bezwaar te maken om haar rechten niet te verspelen.

Verkeersonderzoek
Achteraf bleek dat de doorstroming van het verkeer op Park Forum nog nader onderzocht moest worden. Medio april 2021 heeft de gemeente het pro forma bezwaar niet-ontvankelijk verklaard omdat ASML de vergunning niet meer nodig heeft. De resultaten van het verkeersonderzoek zijn nooit bekendgemaakt.

Foto: Meerhoven ruim 10 jaar geleden met linksonder de locatie van het in 2019 geplande parkeerterrein voor 1600 auto’s.