Foto asfalteren 2In het voorjaar van 2016 wordt de start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven gerenoveerd. Bij deze renovatie wordt de toplaag van de baan vervangen, zodat vliegtuigen veilig kunnen blijven landen en opstijgen.

Van maandag 30 mei 00.01 uur tot donderdag 16 juni 07.00 uur is Vliegbasis Eindhoven gesloten voor alle vliegverkeer, zowel militair als civiel. Om de duur van de baansluiting zo kort mogelijk te houden, wordt er overdag en ’s nachts gewerkt. Zowel voor als na deze periode worden ook werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden vinden ’s nachts plaats van 17 t/m 29 mei en van 16 juni tot 16 juni. Het vliegverkeer ondervindt hiervan geen hinder.

Transportroutes Vliegbasis EindhovenWerkverkeer
Gedurende het project vindt er intensief wegtransport plaats, met name op zondag 5 juni wanneer de nieuwe laag asfalt wordt aangebracht. Er zijn veel voertuigen nodig om het asfalt in één doorlopende stroom aan te kunnen brengen. Ook in de dagen ervoor, vanaf 31 mei, is er veel vrachtverkeer in verband met de afvoer van het oude asfalt. Om eventuele overlast te beperken, wordt hiervoor de kanaalpoort aan de noordzijde van de vliegbasis gebruikt. Vanaf de A58 komt het vrachtverkeer via afrit 7 (Best) en vanaf de A2 via afrit 29 (Eindhoven Airport).


Niet-gesprongen explosieven
Foto bomterpTer voorbereiding op de werkzaamheden is de start- en landingsbaan geïnspecteerd op de aanwezigheid van vliegtuigmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. Hierbij zijn 17 plekken gevonden waar mogelijk niet-gesprongen explosieven liggen. Mocht daadwerkelijk een explosief worden aangetroffen, dan wordt deze door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) onschadelijk gemaakt. Hiertoe wordt een zogenoemde bomterp geplaatst. Dit is een beschermingsconstructie van containers en zand die over de bom wordt geplaatst. Door het gebruik van een bomterp komen er bij een eventuele onbedoelde explosie nagenoeg geen scherven vrij en zo wordt de veiligheid van de omgeving gewaarborgd. Buiten de vliegbasis hoeft op voorhand dan ook geen gebied te worden afgesloten.

Militaire vliegoperaties
Om de militairen in missiegebieden zoals Mali en het Midden-Oosten ook tijdens de baansluiting te bevoorraden, wijken de militaire vliegtuigen uit naar Vliegbasis Gilze-Rijen (4x C-130 Hercules en 1x Gulfstream) en Luxemburg Airport (2x KDC-10). Zo kunnen de militaire luchttransportoperaties worden voortgezet.

Civiele vliegoperaties
Het bevoegd gezag (Ministerie van Defensie/Infrastructuur & Milieu) staat Eindhoven Airport op 29 mei tussen 23.00 uur en 00.00 maximaal acht landingen toe, in plaats van het voorgeschreven aantal van maximaal vijf landingen. Daarnaast krijgen vliegtuigen die pas laat in de avond landen de mogelijkheid om na 23.00 uur te vertrekken, maar niet later dan 00.00 uur, behalve wanneer sprake is van vertraging als gevolg van een technische storing of extreme meteorologische omstandigheden. In dat geval mag een vliegtuig nog tot 01.00 uur (zogenaamde extensie) vertrekken. Deze regeling is er om te voorkomen dat vliegtuigen voor de gehele duur van de baansluiting vast staan op de luchthaven. Het is echter een voorzorgsmaatregel; de reguliere openstellingstijden worden in principe gerespecteerd.

Informatie en klachten
Meer informatie is beschikbaar bij de Sectie Communicatie van Vliegbasis
Eindhoven: of 040 289 61 32. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via www.samenopdehoogte.nl.

Bron: Vliegbasis Eindhoven