apples-538224_960_720Enkele bewoners uit de wijk Meerhoven willen graag een weekmarkt in Meerhoven realiseren. De initiatiefnemers roepen alle wijkbewoners op om een bewonersenquête in te vullen. Dit om na te gaan in hoeverre een weekmarkt bij Meerhovenaren leeft en aan welke producten bewoners behoefte hebben.

Harry van der Kallen, namens de initiatiefnemers: “Ruim 6 jaar geleden hebben hierover de eerste besprekingen plaatsgevonden. De gemeente ziet op dit moment kansen als er sprake is van een specifieke themamarkt. We denken aan een kleinschalige markt onder de overkapping van De Hangar. Het gevoerde assortiment is zo veel mogelijk vers, duurzaam en bij voorkeur aanvullend op het bestaande aanbod in ons winkelcentrum. Een markt op donderdag van 15.00 tot 20.00 uur. Je kunt dan boodschappen doen als je de kinderen van school ophaalt. Tweeverdieners kunnen na hun werk hun inkopen op de markt doen.”

Enquête
Bewoners uit de wijk Meerhoven worden opgeroepen om een korte enquête in te vullen. Op maandag 21 november 2016 kunnen de initiatiefnemers hun plannen aan de Beleidsadviescommissie Markten van de Gemeente Eindhoven voorleggen. Hoe meer reacties ze uit de wijk krijgen hoe sterker ze bij de gemeente staan.