Bewoners in Meerhoven hebben onlangs de eerste nieuwsbrief van Bewonersvereniging Meerhoven ontvangen.

Via dit medium wil de vereniging bewoners op de hoogte houden van wat er in de wijk speelt. Dit als aanvulling op het nieuws dat via de website Meerhoven.nl en social media wordt verspreid. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld één keer per kwartaal en wordt door een team van ruim 20 vrijwilligers huis-aan-huis bezorgd bij alle ca. 4500 huishoudens in Meerhoven. Vanwege de vele internationals in de wijk is de nieuwsbrief ook in het Engels beschikbaar.

Eerste editie
In de eerste editie ruim aandacht voor de vereniging en de ontwikkelingen rond stadsverwarming. Ook komt de wijkagent aan het woord. Andere onderwerpen zijn het buurtpreventieteam Meerhoven, Discorijk en kort nieuws.

Downloaden
Bewoners die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, bijvoorbeeld vanwege een ‘nee-nee sticker’, kunnen de nieuwsbrief hieronder downloaden. Op een aantal plekken in Meerhoven is de nieuwsbrief ook als hardcopy verkrijgbaar, zoals in De Hangar en bij Cafetaria Vierrijk.

Download nieuwsbrief

Download newsletter