Op woensdag 5 juli 2017 organiseren bewonersverenigingen in Meerhoven in samenwerking met Duurzaam Meerhoven een bijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport. De verenigingen willen bewoners betrekken bij de groeiplannen van de luchthaven en de mogelijke gevolgen voor de omgeving. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot ca. 21.30 uur en vindt plaats in De Hangar, Meerbos 4 in Eindhoven. Iedereen is van harte welkom, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk.

In 2020 zijn rond Eindhoven Airport 43.000 vliegbewegingen per jaar toegestaan. Dit is ruim een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2010 (18.000 vliegbewegingen per jaar). In 2020 lopen de huidige afspraken af en worden nieuwe regels opgesteld. De luchthaven wil verder groeien naar zo’n 70.000 vliegbewegingen per jaar. Als reden wordt de economische ontwikkeling van mainport Zuidoost-Brabant genoemd, sinds kort een van de drie belangrijkste economische gebieden in Nederland.

Zorgen
De groeiambities van Eindhoven Airport staan echter op gespannen voet met de leefbaarheid in de omgeving. Belangenorganisaties maken zich zorgen over geluidshinder, luchtvervuiling, verkeersoverlast en parkeerproblemen in de woonwijken rond de luchthaven. Ook vragen ze zich af of een sterke groei inderdaad noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van mainport Zuidoost-Brabant. Slechts zestien procent van de vluchten vanaf Eindhoven Airport heeft namelijk een zakelijk karakter; de rest betreft vakantievluchten.

BVM2
Om in de aanloop naar de nieuwe afspraken in 2020 slagvaardiger te kunnen optreden, hebben belangenorganisaties zich vorige maand verenigd in het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2). Dit nieuwe samenwerkingsverband zet zich in voor een beter evenwicht tussen enerzijds de kwaliteit van de leefomgeving en de belangen van omwonenden en anderzijds de economische belangen van Eindhoven Airport. Tijdens de bijeenkomst op 5 juli praat BVM2 bewoners in Meerhoven en andere belangstellenden bij over de lopende ontwikkelingen, de kansen en bedreigingen.

Aanmelden
Bewoners die de bijeenkomst willen bijwonen, wordt verzocht zich vooraf aan te melden via www.meerhoven.nl/airport.