De gemeente Eindhoven organiseert op maandag 14 mei 2018 een informatiebijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden over de toekomst van Eindhoven Airport. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.30 uur en vindt plaats in het Novotel, Anthony Fokkerweg 101 te Eindhoven.

Begin vorige maand organiseerde de gemeente een soortgelijke bijeenkomst in het stadhuis. Wethouder Schreurs heeft toen aangegeven een vervolgbijeenkomst te plannen in de nabijheid van de luchthaven om zodoende meer omwonenden en belanghebbenden bij het proces te betrekken. Tijdens de bijeenkomst zal wethouder Schreurs een nadere toelichting geven op de huidige ontwikkelingen.

Gebruikersvergunning
Eindhoven Airport is een militaire luchthaven met civiel medegebruik. Voor het laten opstijgen en landen van niet-militaire toestellen is een zogenaamde gebruiksvergunning nodig. De minister van Defensie is hiervoor verantwoordelijk. De vergunning die op dit moment geldig is, biedt ruimte voor maximaal 43.000 civiele vliegtuigbewegingen. Deze vergunning loopt 31 december 2019 af. Dit betekent dat per 1 januari 2020 in ieder geval een nieuwe gebruiksvergunning voor de luchthaven moet worden afgegeven.

Groei
De luchthaven wil verder groeien naar zo’n 70.000 vliegbewegingen per jaar. De groeiambities van Eindhoven Airport staan echter op gespannen voet met de leefbaarheid in de omgeving. Belangenorganisaties maken zich zorgen over geluidshinder, luchtvervuiling, verkeersoverlast en parkeerproblemen in de woonwijken rond de luchthaven. Zeker nu het ministerie groeiscenario’s tot 100.000 vliegbewegingen laat onderzoeken. Eerder dit jaar werd de gemeenteraad door het ministerie geïnformeerd over de groeiscenario’s. De raad wil nu ook bewoners en belanghebbenden bij de toekomst van Eindhoven Airport betrekken.