Stichting-Vredesburo-EindhovenVoor velen is de wereld op dit moment angstaanjagend. Zullen er meer aanslagen volgen? Zullen de conflicten zich uitbreiden? Veelal is er een gevoel van onmacht: ‘wat kun je doen’? Om dit gevoel te doorbreken zijn er op zondag 13 december twee activiteiten gepland waarbij mensen in een rustige, open en positieve sfeer bij elkaar worden gebracht om stil te staan bij de gebeurtenissen en slachtoffers van de afgelopen tijd (waar dan ook ter wereld). Daarnaast zijn ze ook bedoeld om samen te werken aan het opzetten van nieuwe initiatieven.

Vredespad
Op zondagmiddag 13 december is er van 15.00 uur tot 16.30 uur een bijeenkomst op het terrein van het nog in te richten Vredespad in Eindhoven. Deze activiteit wordt georganiseerd door het Vredescentrum/Vredesburo in samenwerking met World Peace Flame. Het Vredespad moet in de toekomst een locatie worden waar mensen niet alleen kunnen genieten van de natuur, maar ook informatie aangereikt krijgen over allerlei aspecten die met vrede te maken hebben. De organisatoren vinden dit bij uitstek de plaats om een activiteit te organiseren. De organisatie vraagt iedereen om een kaars of waxinelichtje mee te brengen om naast het pad te zetten ter nagedachtenis van de slachtoffers. Het symboliseert het geloof in een vredelievende toekomst voor alle mensen.
Locatie van het Vredespad is de hoek Zandstrand/Zandhagedis (in de wijk Meerhoven). Als je soep wilt, kun je je opgeven via .

Vredesmanifestatie
Op zondagavond 13 december van 19.00 uur tot 20.30 uur is er een meditatie voor de Vrede in de Aquamarijn: Stratumse Dijk 57 te Eindhoven. De meditatie is erop gericht om met mensen van verschillende achtergronden de negativiteit, de angsten en vragen die er bij iedereen leven om te zetten in een positieve kracht voor de toekomst. De activiteit is een initiatief van Lisa van der Zanden die vanuit haar eigen betrokkenheid bij deze vragen het plan heeft opgevat om te laten zien dat je niet hoeft te berusten bij de gebeurtenissen: “Het is puur vanuit de behoefte om mensen samen te brengen en een steentje bij te dragen aan bewustwording en vrede”.

Meer informatie
De activiteit wordt ondersteund door de World Peace Flame, Vredesburo/Vredescentrum en praktisch mogelijk gemaakt door de Aquamarijn. Voor contact over deze activiteit kun je contact opnemen met: .