Buurtpreventie-WhatsAppIn navolging van bewoners in Tilburg is de buurt Bosrijk (Meerhoven) gestart met een buurtpreventie WhatsApp-groep. Directe aanleiding is een recente camperbrand en een auto-inbraak in die buurt.

Bewoners van Bosrijk en de aangrenzende straat Zandkasteel kunnen deelnemen aan de WhatApp-groep. De politie juicht het initiatief toe want het betekent dat mensen actief bezig zijn met veiligheid in hun buurt. Aanmelden voor de groep is mogelijk door het sturen van een (WhatsApp)bericht naar het nummer 06 44 567 334 onder vermelding van naam en adres. De bewoners hebben de gemeente gevraagd buurtpreventie-borden op te hangen.

Spelregels
Voor het gebruik van de WhatsApp-groep gelden enkele spelregels. Deze zijn samen met wijkagent Dick de Heus opgesteld:

  1. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in (straat/wijk).
  2. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt in beeld nadat er melding is gedaan.
  3. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: S = Signaleer, A = Alarmeer (bel bij onraad 112), A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen, R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon dan wel duidelijk te laten blijken dat de persoon/personen is/zijn gezien.
    (doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s)
  4. Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
  5. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
  6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
  7. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
  8. Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Meer informatie