Op 11 juli 2020 start wordt in opdracht van de gemeente Eindhoven gestart met bouwwerkzaamheden aan de gevel van basisschool De Startbaan.

Afgelopen periode zijn al enkele voorbereidende werkzaamheden verricht aan de gevel van De Startbaan. Een aantal gevelplaten is verwijderd om onderzoek te doen naar de kwaliteit. Hoewel er geen gevaar voor de veiligheid is, vindt de gemeente Eindhoven de kwaliteit van de gevelplaten onvoldoende. Daarom is besloten om de gevelplaten te vervangen. Tegelijkertijd wordt de isolatie van de gevel verbeterd en worden de ramen voorzien van buitenzonwering.

Planning
De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd in nauwe afstemming met de basisschool. Door het merendeel van de werkzaamheden in de zomervakantie te laten plaatsvinden, wordt de overlast voor de school tot een minimum beperkt.

Foto: Meerhoven Photography.