Buurtvereniging Waterrijk

Buurtvereniging Waterrijk is opgericht om namens alle inwoners van Waterrijk mee te praten met andere bewonersorganisaties, Winkelcentrum Meerhoven, de gemeente en allerlei andere organisaties die actief zijn in Meerhoven op het gebied van zorg, welzijn, jeugd, enzovoort. Ofwel belangenbehartiging voor een prettige woonomgeving. Samen met de andere bewonersorganisaties in Meerhoven ontvangt de vereniging subsidie van de gemeente om dit voor elkaar te krijgen.

Activiteiten
Eén van de belangrijkste bindende factoren daarbij is activiteiten. Deels grootschalige activiteiten zoals de Meerhovendag en Parkdag en deels kleinschalige activiteiten op straatniveau zoals een straat-BBQ.

Leefbaarheid
Per straat zijn er een of meerdere vertegenwoordigers die geregeld overleg hebben in het Leefbaarheidsoverleg en spreekbuis zijn voor hun straat en/of complex. Daarnaast is er één keer per jaar een algemene ledenvergadering voor de noodzakelijke besluitvorming, waar iedereen wordt geïnformeerd en zijn of haar zegje kan doen en actief kan meebeslissen.

Contact
Wil je direct op de hoogte gehouden worden van wat er speelt binnen de wijk, dan kun je je aanmelden via . Wil je een actieve bijdrage leveren binnen Buurtvereniging Waterrijk of wijk voor bestuur of (incidenteel) meehelpen bij activiteiten, laat het weten, want aan helpende handjes is nooit een tekort.