Het verzoek van minister Van Nieuwenhuizen aan Pieter van Geel om opnieuw de voorgenomen geluidsreductie en de vlootvernieuwing van Eindhoven Airport tot 2030 onder de loep te nemen, zet kwaad bloed bij het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) waarin omwonenden van het vliegveld zijn verenigd.

In het vorig jaar door Van Geel uitgebrachte advies over de luchthaven is vastgelegd dat de luchthaven de hoeveelheid vliegtuiggeluid in 2030 met dertig procent moet hebben teruggebracht. Hiervoor is onder meer een modernisering van zestig procent van de vliegtuigvloot nodig. Door het coronavirus en de daardoor sterk verminderde passagiersaantallen komt het tempo van de vlootvernieuwing volgens minister Cora van Nieuwenhuizen onder druk te staan.

Lees meer op Ed.nl.