De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 8 tot en met 14 april 2018 heeft dit jaar alleen al in Meerhoven 2.422 euro opgeleverd.

Laurie Kamerling, rayonhoofd Meerhoven van de Hartstichting Eindhoven: “We zijn trots op een jaarlijks groeiende opbrengst in een jonge wijk. De Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners uit Meerhoven van harte voor de bijdrage aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Dankzij de giften kunnen meer levens worden gered.”

AED’s
Ruim 32 collectanten in Meerhoven gingen tijdens de collecteweek met de collectebus langs de deuren. De Hartstichting draagt met de collecteopbrengsten 2018 bij aan de plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én AED’s die zijn aangemeld bij het landelijk oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen jaarlijks naar schatting 2500 levens worden gered.

Meer informatie
De Hartstichting financiert wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting en werkt aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Voor meer informatie: www.hartstichting.nl.

Lees ook: Informatieavond ‘Heel Eindhoven hartveilig’.