Collectieve actie bestemmingsplan Land Forum (politielocatie)

Zoals verwacht, heeft de gemeenteraad op 30 mei 2023 ingestemd met het bestemmingsplan Land Forum (politielocatie). De stemverdeling was 26 stemmen vóór en 16 stemmen tegen. Het bestemmingsplan ligt sinds donderdag 8 juni 2023 ter inzage en kan worden geraadpleegd via de site ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het bestemmingsplan kan tot en met donderdag 20 juli 2023 beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

(Lees hieronder verder).

Beroep
Bewonersvereniging Meerhoven is van mening dat de locatie Land Forum niet geschikt is voor een politiecomplex van deze omvang en dat de alternatieve locatie Trade Forum (het braakliggende terrein achter P+R Meerhoven) een uitstekend alternatief is. Met de keuze voor Trade Forum kan de overlast voor de omgeving worden beperkt, kan de Sliffertsestraat blijven liggen waar die nu ligt en kan het P+R terrein dienen als ‘overloop’ wanneer er onvoldoende parkeerplekken op het politieterrein zelf zijn. Wij gaan aan de slag met het opstellen van het beroepschrift en zullen tijdig beroep instellen bij de Raad van State. Het beroepschrift zal in lijn zijn met onze eerdere zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. Aangezien sommige onderdelen van het bestemmingsplan alleen door direct belanghebbenden kunnen worden aangevochten, starten we een collectieve actie en bieden we je de mogelijkheid om ook namens jou in beroep te gaan.

Machtigen
Mocht je ons willen machtigen om mede namens jou in beroep te gaan tegen het bestemmingsplan Land Forum (politielocatie), vul dan zo spoedig mogelijk dit aanmeldformulier in. Enkele minuten na je aanmelding ontvang je van ons per e-mail een machtigingsformulier (pdf) waarop je gegevens zijn ingevuld. Dat machtigingsformulier dien je uiterlijk 10 juli 2023 ondertekend naar ons terug te sturen. Eén machtiging per huisadres is voldoende. Let op: mocht je ons vorig jaar hebben gemachtigd om mede namens jou een zienswijze in te dienen voor het ontwerpbestemmingsplan dan moet je ons nu opnieuw machtigen als je wilt dat we ook namens jou beroep instellen tegen het bestemmingsplan.

Rechtsbijstand en kosten
Een rechtzaak brengt hoge kosten met zich mee. Bewonersvereniging Meerhoven heeft beperkte financiële middelen voor het voeren van rechtszaken. Daarom trekken we samen op met rechtsbijstandverzekeraars om de kosten te delen. Mocht je recht hebben op rechtsbijstand, meld deze zaak dan vóór 1 juli 2023 bij je rechtsbijstandverzekeraar voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Gebruik hiervoor onze voorbeeldtekst (in Word of PDF). De meeste rechtsbijstandverzekeraars (waaronder Achmea, ARAG, DAS en Univé) zijn op de hoogte van onze collectieve actie. Bewoners die niet zijn verzekerd en ook geen lid zijn van Bewonersvereniging Meerhoven, vragen wij om een vrijwillige bijdrage naar rato van het aantal deelnemers. Deze bewoners ontvangen later van ons bericht.