Commissies

Tijdens de algemene ledenvergadering van Bewonersvereniging Meerhoven van 8 april 2024 hebben de leden ingestemd met de koers die we de komende jaren gaan varen. We gaan ons richten op de thema’s leefbaarheid en veiligheid, jeugd en jongeren, internationals, voorzieningen, gebiedsontwikkeling en vliegverkeer.

Actieve leden gezocht!
Hiervoor hebben we echter wel hulp van betrokken en actieve leden nodig. Daarom worden diverse commissies opgericht. Elke commissie richt zich op één of meerdere thema’s. Heb je belangstelling om een actieve bijdrage binnen een commissie te leveren, stuur dan een e-mail naar .

Meer informatie
Voor meer informatie over de thema’s, zie dit document.