Contact

meerhoven-wijkaanduiding-trans-500-crop

Heb je vragen of opmerkingen over de wijk Meerhoven? Stuur dan een e-mail naar . Wij proberen binnen een week antwoord te geven. Ons postadres is Grasstrook 42, 5658 HG Eindhoven. Mocht je bericht specifiek bestemd zijn voor één van de bestuursleden, vermeld dat dan duidelijk in je e-mail of brief.

Redactie Meerhoven.nl
Wil je nieuws of een activiteit aanmelden voor de site Meerhoven.nl? Neem dan contact op met onze redactie. E-mail:

Gemeente Eindhoven
Voor zaken zoals defecte straatverlichting, slecht wegdek, zwerfvuil, verstopte riolering en onkruid kun je het beste rechtstreeks contact opnemen met de gemeente. Dat kan per telefoon (14 040 of 040 238 6000), per e-mail () of via de BuitenBeter app (www.buitenbeter.nl). Leidt je melding niet tot een bevredigende oplossing, neem dan contact op met ons op via .

Politie Meerhoven
Wijkagent Erwin van Melis is telefonisch via 0900-8844 bereikbaar of via het contactformulier. Heeft je melding spoed? Bel dan altijd 112.

Kijk ook hieronder voor een aantal handige links.

buitenbeterBuitenBeter
Via de BuitenBeter-app meld je een probleem snel bij de gemeente.
Verloren-gevonden-voorwerpenVerloren of gevonden voorwerpen
Meld, zoek en vind je verloren en gevonden voorwerpen.
Stichting-MilieuklachtenStichting Milieuklachten
De landelijke milieuklachten website voor iedereen die een milieuklacht wil melden.
Samen op de hoogteSamen op de hoogte
Website voor het indienen van een melding over een specifiek civiel vliegtuig of over hinder door vliegverkeer op een bepaald tijdstip. (Niet via MeerhovenApp beschikbaar. De app ondersteunt alleen veilige sites met het https-protocol)
Samen op de hoogteAangifte of melding doen
Website voor het doorgeven van meldingen en het doen van aangifte bij de politie.