Landgoed de Wielewaal is begin 2022 aangekocht door de gemeente Eindhoven. Voordat het landgoed (gedeeltelijk) wordt opengesteld voor publiek, maakt de gemeente een ontwikkelingsvisie met plannen, wensen en ambities voor de Wielewaal en de omgeving. Tussen 2 en 18 december 2022 kunnen bewoners meningen en ideeën kenbaar maken.

De Wielewaal is onderdeel van een veel groter, groen gebied. Een stadsbos dat ligt tussen de Boschdijk, het Beatrixkanaal, de Anthony Fokkerweg en de Elburglaan. Ook de voormalige golfbaan direct grenzend aan de woonwijk Meerhoven is onderdeel van het stadsbos. De ontwikkelingsvisie gaat over dit hele gebied.

Deel je mening en ideeën
Bewoners kunnen hun mening en ideeën op verschillende manieren doorgeven. Dat kan door een bezoek te brengen aan de Stadsbosdoolhof, het invullen van een digitale enquête of door deel te nemen aan de Stadsbosdag die 6 december 2022 van 19.00 tot 21.00 uur plaatsvindt in het informatiecentrum bij de Philips Fruittuinen. Kijk voor meer informatie op www.eindhoven.nl/wielewaal. Zie ook de Wijkinfo van de gemeente Eindhoven. Bewonersvereniging Meerhoven stelt het op prijs als bewoners in Meerhoven hun mening en ideeën ook met de vereniging delen via . Op basis van deze feedback kan de vereniging de mening en ideeën van Meerhovenaren extra kracht bijzetten tijdens gesprekken met de gemeente.

Vervolg
De input van bewoners wordt waar mogelijk meegenomen in de ontwikkelingsvisie. De gemeente gaat ook nog in gesprek met partners in de stad, zoals ondernemers en belangenorganisaties. Daarna wordt de conceptvisie ter inzage gelegd en kan iedereen reageren. Eind 2023 stelt de gemeenteraad de visie vast. Op zijn vroegst wordt de Wielewaal halverwege 2025 (gedeeltelijk) opengesteld voor publiek. Meer weten? Kijk op www.eindhoven.nl/wielewaal.