Meerhoven krijgt binnenkort een ‘Esplanade’: een recreatiezone van ongeveer 40 meter breed en 600 meter lang, centraal gelegen tussen de woonbuurten Zandrijk en Bosrijk. Het definitieve ontwerp is nu klaar en wordt in drie fases gerealiseerd.

Het ontwerp voor de Esplanade is geïnspireerd op de luchtvaart. De smalle, lange zone blijft open en groen. Er wordt gewerkt met hoogteverschillen als ‘een knipoog’ naar een vliegtuig dat landt. Tegelijkertijd vormen ze de basis voor het open, groene park waarin bewoners kunnen wandelen, verblijven, spelen, sporten en fietsen. Tevens is er ruimte voor kleinschalige activiteiten zoals een kinderfeestje, buurtbarbecue of spelletjesmiddag. Bestaande gebouwen, zoals het Luchthavengebouw en ’t Schuurke blijven goed zichtbaar. Het ontwerp is het resultaat van de input die de gemeente heeft gekregen van diverse belanghebbenden, zoals direct omwonenden en vertegenwoordigers van bewonersverenigingen.

Speciale plekken
Vliegen, lucht en licht zijn een inspiratie voor drie speciale plekken in de Esplanade. Denk bijvoorbeeld aan een speelvliegtuig, een observatorium voor de beleving van lucht en een licht-luchtkunstwerk. De gemeente bekijkt hiervoor de mogelijkheden. De beplanting die voor de Esplanade wordt gekozen, zal de biodiversiteit van de locatie en omgeving versterken.

Aanpassingen
Bewoners konden tot  medio februari 2019 reageren op het schetsontwerp. Op basis van de reacties heeft de gemeente enkele aanpassingen gedaan. Zo zijn het fiets- en voetpad nu gescheiden om met name de verkeersveiligheid te bevorderen. Tevens is de inrichting van de parkeerplaats enigszins aangepast en is de weg Bosfazant minder ver opgeschoven dan in het schetsontwerp.

Uitvoering
Het definitieve ontwerp wordt in drie fases gerealiseerd (zie onderstaand kaartje). De eerste fase is naar verwachting eind 2020 gereed met aansluitend de aanplant van het groen in het plantseizoen najaar 2020 / voorjaar 2021. De tweede en derde fase volgen later. Deze fases worden gecombineerd met de uitvoering van de inrichting rondom woonclusters 1 en 10.

Meer informatie
Het definitief ontwerp voor de Esplanade is te vinden op de website www.eindhoven.nl/esplanademeerhoven.