De gemeente Eindhoven bouwt een tunnel onder de Randweg A2/N2, ter hoogte van het Goederen Distributie Centrum (GDC) Eindhoven-Acht. Dit levert ernstige verkeershinder op van 28 juli tot en met 22 augustus 2022. In die periode zijn er minder rijstroken beschikbaar. Ook zijn de rijstroken verschoven en zijn ze smaller. Daardoor geldt een lagere maximum snelheid. De extra reistijd kan in drukke periodes oplopen tot 60 minuten.

De hinder geldt voor het verkeer op de A2/N2 Randweg Eindhoven tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide in beide richtingen. Het doorgaande verkeer wordt geadviseerd om via de A73 en de A16 te reizen. Voor bestemmingsverkeer geldt het advies om zoveel mogelijk op rustige momenten te reizen, of om te kiezen voor alternatief vervoer. Houd de actuele verkeersinformatie in de gaten en ga goed voorbereid op reis.

Verbeteren bereikbaarheid
De aanleg van de tunnel is een onderdeel van de aanpak van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Dit is nodig om de bereikbaarheid van de regio en de bedrijventerreinen te verbeteren. Ook vermindert de aanpak de kans op files op de A2/N2 en de wegen die daarop aansluiten. Tot slot ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten van de A58 bij Best.

Tunnel
De werkzaamheden aan de tunnel zijn al gestart. Daar merkt het verkeer momenteel niets van. Aannemer Strukton Civiel bouwt de tunneldelen op een werkterrein naast de Randweg om zo de verkeershinder te beperken. De tunneldelen worden tussen 28 juli en 22 augustus 2022 op hun definitieve plek gereden, daardoor zijn er tijdens de werkzaamheden maar acht van de vijftien rijstroken beschikbaar. De tunnel is uiterlijk in 2023 klaar, de overige werkzaamheden geven geen overlast voor het verkeer.

Eindhoven Airport en meer informatie
Reiziger en bezoekers van Eindhoven Airport krijgen tussen 28 juli en 22 augustus 2022 te maken met omleidingen. Meer informatie vind je op www.eindhoven.nl/noordwest. Hier staat ook informatie over het treinverkeer en werkzaamheden aan het spoor in de zomer. Bekijk de actuele reisinformatie via de website van Rijkswaterstaat via www.rwsverkeersinfo.nl en de website www.vananaarbeter.nl.

Bron: Gemeente Eindhoven