Disclaimer

meerhoven-wijkaanduiding-trans-500-crop

Meerhoven.nl is dé bewonerssite van Meerhoven. Op deze site vind je een overzicht van allerlei onderwerpen die met de Eindhovense wijk Meerhoven van doen hebben. Meerhoven.nl is een initiatief van de Samenwerkende Bewonersorganisaties Meerhoven en beoogt een betrouwbare en eerlijke informatiebron te zijn voor (toekomstige) bewoners in Meerhoven. Om dit doel te verwezenlijken worden in principe alle zaken over Meerhoven op deze site gepubliceerd. De informatie die via deze site wordt aangeboden, hoeft daarom niet noodzakelijkerwijs in lijn te zijn met het standpunt van de bewonersorganisaties. Voor standpunten van de individuele bewonersorganisaties verwijzen wij naar de sites van de betreffende organisaties.