De afsluiting van een druk fietspad in de wijk Grasrijk in Meerhoven zorgt voor hachelijke situaties op een kruispunt ter hoogte van de Grasvogel en Grassavanne. Fietsers worden omgeleid over de weg en dat zorgt met een basisschool aan de overkant voor gevaarlijke situaties.

Grote gele bewegwijzeringsborden, gehaaste automobilisten die rakelings langs fietsende kinderen rijden, fietsers op speed pedelecs die voorbijrazen en bussen die passeren. Het is overdag een drukte van jewelste in Grasrijk. Vanwege de aanleg van een nieuwe waterleiding door Brabant Water is het fietspad aan de Grassavanne maandenlang afgesloten. Fietsers moeten daardoor de doorgaande weg gebruiken die parallel aan het fietspad loopt. Het is passen en meten op een plek waar veel buurtbewoners hun hart toch al vasthielden en de verkeersveiligheid onderwerp van gesprek is bij omwonenden.

Lees meer op Ed.nl.