Afgelopen juni hebben de initiatiefnemers van Duurzaam Meerhoven een vragenlijst verspreid onder bewoners om de tevredenheid over de buurt te peilen. Duurzaam Meerhoven heeft de resultaten gisteren tijdens een activiteitenmiddag gepresenteerd.

Inwoners van Meerhoven blijken zeer positief over het groen in de wijk, zoals in het park. Ook de rust scoort hoog. De gemengde samenstelling van inwoners wordt ook positief gewaardeerd. De leefbaarheidsissues zoals parkeeroverlast, hondenpoep, te hard rijden en stankoverlast van het vliegveld zijn besproken met bewonersverenigingen in Meerhoven. De meeste van deze punten stonden bij hen al op het vizier en worden ook regelmatig met de gemeente besproken.

Aan de slag
De resultaten die meer aansluiten bij de doelen van Duurzaam Meerhoven, pakt het team zelf op. Zo kijkt de werkgroep naar de mogelijkheden om geveltuintjes in het winkelcentrum te realiseren. Iedereen die heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in zonnepanelen, warmtepompen, het opruimen van zwerfafval of in het meewerken in de buurtmoestuin, heeft persoonlijk bericht ontvangen van Duurzaam Meerhoven. Buurtgenoten die de vragenlijst nog willen invullen kunnen dat nog doen op www.buurkracht.nl/meerhoven.

Lid worden
Wie meer betrokken willen zijn of actief wil meewerken aan een nog fijnere buurt, wordt uitgenodigd om (actief) lid te worden van een van de bewonersorganisaties (via Meerhoven.nl). Bewoners die zich specifiek op duurzaamheid willen richten, kunnen zich melden bij Duurzaam Meerhoven via de site www.duurzaammeerhoven.nl of mailen naar .

Meer informatie
Neem voor meer informatie over Duurzaam Meerhoven contact op met Inge Kouw van de werkgroep Duurzaam Meerhoven via of telefonisch via 06 13 992 871. Meer informatie is ook te vinden op buurkracht.nl/meerhoven.