Natuurlijk zal in de praktijk nog moeten blijken of het Eindhoven Airport-advies van Pieter van Geel haalbaar is. Maar als de regio de huidige eensgezindheid weet te handhaven, valt zijn plan niet te negeren.

Dat er een trendbreuk aan zat te komen was te verwachten. Maar toch blijft het verrassend dat de regio Zuidoost-Brabant zich nu ook echt zo duidelijk en eensgezind uitgesproken heeft dat Eindhoven Airport een radicaal andere koers moet gaan voeren. Geen groei meer maar het beperken van de hinder, dat is het devies.

Lees meer op Ed.nl.