Registration guided tour Air Base and Eindhoven Airport

Vanwege grote belangstelling is het maximum aantal deelnemers bereikt. Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden. We proberen in de toekomst nieuwe rondleidingen te organiseren.

Due to great interest, the maximum number of participants has been reached. Unfortunately it is no longer possible to register. We will try to organize new tours in the future.