In verband met werkzaamheden aan de brug over het Beatrixkanaal sluit de gemeente van maandag 13 mei t/m vrijdag 5 juli 2019 één rijstrook af op de Anthony Fokkerweg vanaf Flight Forum/Eindhoven Airport richting de A2/N2.

Deze afsluiting veroorzaakt ernstige verkeershinder en vertragingen voor met name verkeer richting de A2/N2. De gemeente adviseert de Anthony Fokkerweg (in de spits) te mijden en de omleidingen te volgen.

Achtergrond
Door de toegenomen verkeersdrukte is de bereikbaarheid van de Anthony Fokkerweg en omgeving onder druk komen te staan. Om de doorstroming en de bereikbaarheid van het hele gebied te verbeteren, voert de gemeente diverse werkzaamheden uit. Om de verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Voor meer informatie zie werkzaamheden Anthony Fokkerweg.

Zie ook: Avond- en nachtafsluiting N2 toerit/afrit 29 Anthony Fokkerweg.

.