Bron: Koninklijk Luchtmacht

In de periode van 7 augustus tot en met 1 september 2017 trainen F-16 vliegers van vliegbasis Volkel luchtgevechten boven Noord-Brabant en België. Half augustus trainen F-16’s voor de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) boven Noord-Brabant. 

De FWIT-klas bestaat uit Belgen, Denen, Noren, Portugezen en Nederlanders. De deelnemers behoren tot de European Participating Air Forces (EPAF). De vliegers zijn tijdens de trainingen gehouden aan de geldende vlieghoogten en procedures. Vanwege operationele redenen en onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Defensie.