Geluidsbelasting A2/A67 Randweg Eindhoven

Rijkswaterstaat is gestart met een procedure voor het verhogen van de maximaal toegestane geluidsbelasting op de gevels van 193 woningen in Meerhoven en omgeving. Dit vanwege het toenemende verkeer op de A2/A67 Randweg Eindhoven. De bewoners van deze woningen hebben hierover in april 2022 een brief van Rijkswaterstaat ontvangen.

Meerhoven
In Meerhoven gaat het om 73 woningen gelegen aan de Bosfazant, Bosgaai, Bosleeuwerik, Grasanjelier, Grasbloem, Grasfonteinkruid, Graskers, Grasklokje, Graslelie, Grasplant, Grassavanne, Sliffertsestraat, Stillendijk, Zandbaars, Zandgroeve, Zandhaai, Zandoever, Zandreiger, Zandschuit en Zandvis. Raadpleeg dit overzicht voor de specifieke huisnummers.

Procedure
Het plan om de maximaal toegestane geluidsbelasting op bovengenoemde woningen te verhogen, is gepubliceerd op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai. Eenieder kon tot en met woensdag 18 mei 2022 op het plan reageren. Dat kon via een zogenoemde zienswijze. Op basis van de binnengekomen zienswijzen wordt het plan eventueel aangepast. Daarna neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit. Wie een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het besluit, kan in beroep gaan bij de rechter.

Zienswijze
Op verzoek van diverse leden hebben we de plannen bestudeerd en deze zienswijze opgesteld. In die zienswijze hebben we onder andere voorgesteld het probleem bij de bron aan te pakken en bewoners niet (opnieuw) op te zadelen met meer geluid dan momenteel is toegestaan. De zienswijze is inmiddels verstuurd naar de minister. Ben je woonachtig in één van bovengenoemde 73 woningen? Dan heb je in mei 2022 van ons een brief ontvangen met het advies om eenzelfde zienswijze in te dienen zodat je je recht niet verspeelt om later eventueel in beroep te gaan. Zie onze voorbeeldbrief (in Word of PDF).

Vragen
Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via . Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 juni 2022 besteden we ook aandacht aan dit onderwerp.