Tussen 9 en 20 december 2019 wordt een groot aantal naaldbomen gekapt in de percelen grenzend aan de straten Waterland, Waterweg, Waterlus en Waterlinie. Volgens de gemeente Eindhoven een noodzakelijke maatregel.

Een groot aantal naaldbomen in Waterrijk is aangetast door de letterzetter, een kever die gangen knaagt achter de bast van een boom, waardoor de boom doodgaat. Veel bomen zijn al dood, andere zijn zodanig aangetast dat ook deze gerooid moeten worden.

Werkzaamheden
Het werk wordt uitgevoerd met speciale machines om te voorkomen dat bij het rooien de gezonde bomen  onnodig beschadigd worden. De vrijkomende stammen worden afgevoerd, een deel van het takhout wordt in de grotere percelen verwerkt in zogenaamde takkenrillen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Weijtmans uit Udenhout.

Herplant
Na de werkzaamheden wordt een plan voor herplant gemaakt. Grote lege vakken worden herplant met zogeheten bosplantsoen; dit zijn jonge bomen en struiken van ca. 1 à 1,5 meter. Verspreid worden ook wat grotere bomen geplant. Waar deze komen, is afhankelijk van de hoeveelheid begroeiing die overblijft na het kappen van de bomen. De nieuwe beplanting wordt vóór de aanvang van het broedseizoen (half maart) aangebracht. Er komen vooral inheemse soorten bomen en struiken en enkele naaldbomen terug in het gebied.