Meerhoven Hartveilig

Bewonersvereniging Meerhoven heeft in 2021 het initiatief genomen om de Commissie Meerhoven Hartveilig in het leven te roepen met de opdracht de hartveiligheid in Meerhoven te versterken. De commissie is er in samenwerking met anderen in geslaagd om de wijk Meerhoven ‘hartveilig’ te maken.

Een wijk mag zich hartveilig noemen als in alle zogenoemde 6-minutenzones één of meer AED’s op een openbare plek 24 uur per dag bereikbaar zijn. Daardoor kunnen mensen die een hartstilstand krijgen altijd binnen 6 minuten worden gereanimeerd door vrijwilligers (burgerhulpverleners) die bekend zijn bij de organisatie HartslagNu.

HartslagNu wordt direct na een 112-melding gealarmeerd en coördineert de inzet van hulpverleners en AED’s. Ambulances hebben na een 112-melding al snel een aanrijtijd van 12 minuten en dat is voor een hartstilstand te lang. Met een 6-minutenzone wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot.

AED-netwerk
Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de Commissie Meerhoven Hartveilig, Stichting Eindhoven Hartveilig, Philips en particulieren is in 2021 een netwerk van 7 AED’s gevormd en dat is in 2022 uitgebreid tot 9 AED’s. Daarmee is sprake van een goed dekkend netwerk. De AED’s bevinden zich op de volgende locaties: Waterlinie, Grasbaan, Landleven (2x), Graslook, Grasland, Bosfazant, Zandvis, Zandbloem en Meerwater. HartslagNu is bekend met de exacte locaties van de AED’s en geeft die in voorkomend geval door aan de door haar gealarmeerde burgerhulpverleners.

Burgerhulpverleners en hun opleiding
Door meerdere organisaties wordt door het jaar heen campagne gevoerd om het aantal burgerhulpverleners verder te vergroten. Ook de Commissie Meerhoven Hartveilig zoekt actief naar buurtbewoners die een reanimatiecursus willen volgen en zich daarna als burgerhulpverlener willen aanmelden bij HartslagNu.

Gelukkig blijken Meerhovenaren betrokken te zijn bij de hartveiligheid in hun wijk. In 2022 volgden ruim 50 bewoners een door de commissie georganiseerde startcursus reanimatie en 20 buurtbewoners volgden een herhalingscursus. Het aantal bij HartslagNu geregistreerde burgerhulpverleners op postcode 5658 is gegroeid van 148 eind 2021 naar 162 eind 2022.

Ondanks dit succes, willen we ook andere bewoners in Meerhoven aanmoedigen om burgerhulpverlener te worden. De opleiding neemt één avond in beslag. Op die avond leer je hoe slachtoffers van een hartstilstand moeten worden gereanimeerd en hoe de AED moet worden bediend. Een hulpverlener dient ieder jaar een herhalingscursus te volgen om gecertificeerd te blijven. Mensen die over een diploma EHBO of BHV beschikken, voldoen uiteraard ook aan de gevraagde kwalificaties, mits ook zij zich jaarlijks opnieuw certificeren voor reanimatie en gebruik AED.

Interesse in een reanimatiecursus?
De startcursussen worden gegeven op dinsdag 28 maart, donderdag 20 april, woensdag 10 mei en dinsdag 16 mei 2023. De herhalingscursussen vinden plaats op donderdag 6, donderdag 13, dinsdag 18 en dinsdag 25 april 2023. Om het voor jou en voor ons gemakkelijk te maken, vragen we je om je rechtstreeks aan te melden bij onze opleider FACTS via https://facts-opleidingen.nl/agenda/. Bij het invullen van je persoonlijke gegevens kun je bij de (verplichte) velden ‘staat/regio’, ‘straatnummer’ en ‘extra adres’ een ‘x’ of andere teken ingeven en verdergaan. Mochten de curssen zijn volgeboekt, stuur dan een e-mail naar . Zodra er nieuwe cursussen beschikbaar zijn, neemt de commissie Meerhoven Hartveilig contact met je op.

Kort na het volgen van de opleiding ontvang je van het opleidingsbureau een certificaat en een rekening. De kosten bedragen € 34 en de rekening dien je direct bij de opleider te voldoen. Je kunt de rekening meestal declareren bij je eigen zorgverzekeraar. Als de verzekeraar niet tot vergoeding overgaat én het voor jou bezwaarlijk is om de kosten zelf te dragen, dan kunnen de kosten via de commissie worden gedeclareerd bij Bewonersvereniging Meerhoven. Voorwaarde daarbij is wel dat je je aanmeldt als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

Meer informatie
Voor vragen of andere zaken rondom hartveiligheid kun je altijd via e-mail contact opnemen met de commissie via . Ook als je bij de aanmelding voor een cursus problemen ondervindt (bijvoorbeeld omdat je geen vrije datum meer kunt vinden die je past) kun je dat via bovenstaand e-mailadres melden.