Meerhoven Hartveilig

Bewonersvereniging Meerhoven is er samen met Stichting Eindhoven Hartveilig in geslaagd om ook de wijk Meerhoven hartveilig te maken. Dat is gelukt door de wijk te verdelen in zogenoemde 6-minutenzones en in iedere zone een AED op een openbare plek te plaatsen. Hierdoor kunnen mensen die een hartstilstand krijgen binnen 6 minuten worden gereanimeerd door vrijwilligers die bekend zijn bij de organisatie HartslagNu. 

Deze organisatie wordt direct na een 112-melding gealarmeerd en coördineert de inzet van hulpverleners en AED’s. Ambulances hebben na een 112-melding al snel een aanrijtijd van 12 minuten en dat is voor een hartstilstand te lang. Met een 6-minutenzone wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot.

AED-netwerk
Sinds het najaar van 2021 is er in Meerhoven sprake van een dekkend netwerk van AED’s. Dit dankzij een combinatie van inspanningen van particulieren, Bewonersvereniging Meerhoven, Stichting Eindhoven Hartveilig en Philips. De AED’s bevinden zich op de volgende locaties: Waterlinie, Grasbaan, Landleven, Grasland, Bosfazant, Zandvis en Zandbloem. Eind 2021 komt er aan het Meerwater ook nog een AED bij, die eveneens 24/7 voor hulpverleners bereikbaar is. HartslagNu is bekend met de exacte locaties van de AED’s en geeft die in voorkomend geval door aan de door haar gealarmeerde burgerhulpverleners.

Burgerhulpverleners
In 2021 heeft Stichting Eindhoven Hartveilig campagne gevoerd om het aantal burgerhulpverleners verder te vergroten. Burgerhulpverleners zijn bewoners die een geldig reanimatiecertificaat, EHBO- of BHV-diploma hebben én zijn aangemeld bij HartslagNu. Bewonersvereniging Meerhoven heeft de campagne op diverse manieren ondersteund. In september 2021 zijn nieuwe hulpverleners in het Philips Stadion opgeleid. Volgens HartslagNu waren er medio oktober 2021 op postcode 5628 totaal 148 burgerhulpverleners actief.

Opleiding
We zijn zeker niet ontevreden over het aantal burgerhulpverleners in onze wijk. Toch willen wij bewoners in Meerhoven blijven aanmoedigen om burgerhulpverlener te worden. De opleiding tot burgerhulpverlener neemt één avond in beslag. Tijdens deze avond leer je hoe slachtoffers van een hartstilstand moeten worden gereanimeerd en hoe de AED moet worden bediend. De mogelijkheid bestaat om één of twee keer per jaar nog een extra (korte!) oefenavond te bezoeken. Daarna dien je ieder jaar een herhalingscursus te volgen om gecertificeerd te blijven. Mensen die over een diploma EHBO of BHV beschikken voldoen uiteraard ook aan de gevraagde kwalificaties, mits ook zij zich jaarlijks opnieuw certificeren voor reanimatie en gebruik AED.

Interesse?
Interesse om burgerhulpverlener te worden? Vul dan het contactformulier in. De commissie Meerhoven Hartveilig van Bewonersvereniging Meerhoven organiseert de opleiding voor je. De kosten van de opleiding kun je veelal declareren via je eigen zorgverzekeraar. Dat geldt in ieder geval voor vrijwel iedereen die aanvullend verzekerd is. Als je de kosten niet via je zorgverzekeraar vergoed krijgt, dan zal Bewonersvereniging Meerhoven de kosten desgevraagd geheel of (bij zeer grote deelname) gedeeltelijk vergoeden. Kijk voor meer informatie over de opleiding en inzet van burgerhulpverleners op de website van Stichting Eindhoven Hartveilig of HartslagNu. Voor vragen kun je terecht bij de commissie Meerhoven Hartveilig via .

Contact- en kennisavond voor burgerhulpverleners
Graag willen wij een netwerk van burgerhulpverleners in Meerhoven vormen. Wij zouden jaarlijks een contact- en kennisavond willen organiseren voor de vrijwilligers in dit netwerk. Op dit moment beschikken wij echter niet over gegevens van de actieve burgerhulpverleners in onze wijk. Wij stellen het daarom zeer op prijs als de hulpverleners die al zijn aangemeld bij HartslagNu hun naam, adres, telefoonnummer en emailadres bij ons bekend zouden willen maken via het contactformulier. Uiteraard garanderen wij dat we zeer terughoudend en volledig conform de privacyvoorschriften met je gegevens zullen omgaan.