Meerhoven Hartveilig

Sinds 2011 zijn Eindhovenaren bezig met het hartveilig maken van hun wijk door 6-minutenzones te creëren. Dat houdt in dat mensen die een hartstilstand krijgen binnen zes minuten worden gereanimeerd door vrijwilligers die bekend zijn bij 112. Ambulances hebben al snel een aanrijtijd van 12 minuten en dat is voor een hartstilstand te lang. Met een 6-minutenzone wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot.

Dit unieke burgerinitiatief wordt ondersteund door Stichting Eindhoven Hartveilig. Inmiddels zijn in Eindhoven al enkele wijken helemaal hartveilig en zijn diverse andere wijken hiermee bezig. Bewonersvereniging Meerhoven en Stichting Eindhoven Hartveilig willen de hele wijk hartveilig maken door het opzetten van voldoende 6-minutenzones. Dat houdt in dat mensen die een hartstilstand krijgen binnen zes minuten worden gereanimeerd door vrijwilligers die bekend zijn bij 112. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn voldoende burgerhulpverleners en voldoende AED’s verspreid over de wijk

AED-netwerk
Na een oproep in onze nieuwsbrief van december 2020 hebben diverse bewoners zich gemeld om hun gevel beschikbaar te stellen voor een AED. Waar gewenst, heeft Bewonersvereniging Meerhoven gezorgd voor een financiële bijdrage. Hierdoor hebben we in Meerhoven een nagenoeg dekkend AED-netwerk. Een mooi resultaat! Hieronder de locaties van de AEDs. De burgerhulpverleners zijn bekend met de exacte locaties.

  • Grasrijk: twee AED’s in twee van de hofjes op het Landleven en twee AED’s in twee van de Parkstaete-appartementencomplexen aan de Grasbaan. Daarnaast een AED bij Basisschool ’t Slingertouw, locatie Grasland.
  • Waterrijk: een AED op de Waterlinie tegen de gevel van Korein Kinderplein.
  • Zandrijk: een AED aan de Zandbloem bij het eerste appartementencomplex vanaf het Zandstrand.
  • Bosrijk: een AED aan de Bosfazant op de toerit naar de ondergrondse parkeergarage bij nummer 1.
  • Meerrijk: Hier zijn aangemelde AED’s aanwezig in de winkels van Jumbo en Lidl. Deze AED’s zijn bereikbaar gedurende de openingstijden van de supermarkten. Buiten de openingstijden is Meerhoven aangewezen op de in de directe omgeving aanwezige AED’s aan de Grasbaan en de Zandbloem. Met de Jumbo en Lidl zijn wij nog in overleg over de bereikbaarheid van hun AED’s buiten winkeltijden.

Commissie Hartveilig
Maar met alleen AED’s zijn we er nog niet. Om Meerhoven daadwerkelijk hartveilig te maken, wil Bewonersvereniging Meerhoven een commissie Meerhoven Hartveilig instellen. Deze commissie neemt de zorg voor het AED-netwerk en organisatie van de aanstaande burgerhulpverleners voor haar rekening. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zitting willen nemen in deze commissie. Belangstellenden kunnen zich melden via email: .

Burgerhulpverleners
Naast AED’s moeten er ook voldoende burgerhulpverleners in de wijk zijn; bewoners die een geldig reanimatiecertifi caat, EHBO- of BHV-diploma hebben. Tot nu toe zijn in Meerhoven ongeveer 100 burgerhulpverleners bekend bij HartslagNu. Heb jij een geldig reanimatiecertificaat, EHBO- of BHV-diploma, maar ben jij nog niet aangemeld als burgerhulpverlener? Doe dat dan via www.hartslagnu.nl. Je kunt natuurlijk ook een bijdrage leveren door eerst een reanimatiecursus te volgen en je dan alsnog aan te melden. Heb je belangstelling voor zo’n cursus en ben je niet beschikbaar tijdens de grote reanimatieopleidingsdag op 25 september 2021? Laat het dan weten via . Wij vergoeden een deel van de kosten en bovendien komen we als groep wellicht in aanmerking voor korting. Alleen samen kunnen we Meerhoven hartveilig maken!