De gemeente Eindhoven en schoolbestuur SKPO hebben een besluit genomen over het herstel van de lekkages bij basisschool ’t Slingertouw locatie Waterlinie. Het dak, de wanden, de vloer en de gevolgschade worden hersteld.

Jannie Visscher, wethouder onderwijs en onderwijshuisvesting: “Ik ben blij dat de werkzaamheden inmiddels zijn gestart en dat kinderen en leerkrachten  komend schooljaar les hebben in een goed gebouw”. Peter Tijs van SKPO: “Gelukkig hebben we de oorzaak van het lek samen met de gemeente kunnen achterhalen en kunnen we snel weer in ons eigen gebouw onderwijs geven!”

Vocht
Al sinds de oplevering in 2011 zit er vocht in het op kelderniveau gelegen deel van de school. Dit komt onder andere door een lekkage in het dak. Eerder uitgevoerde herstelwerkzaamheden hadden niet het gewenste resultaat. Vanaf augustus 2016 is de school gehuisvest in de tijdelijke voorziening Zandkasteel, zodat de gemeente Eindhoven onderzoek kon doen naar de oorzaak van de lekkages. In de afgelopen periode zijn de onderzoeken afgerond, zijn de wandlekkages hersteld en de voorbereidende werkzaamheden voor het herstel van het dak afgerond. Deze week heeft de gemeente de werkzaamheden om het dak te vervangen opgestart.

Meer leerlingen
Dit moment wordt ook aangegrepen om de beschikbare ruimten in het gebouw beter in te delen zodat 150 meer leerlingen in Spilcentrum Waterrijk kunnen worden gehuisvest. De onderwijskundige visie van de school komt in het vernieuwde gebouw beter tot zijn recht. Tevens worden door de herschikking ook de ruimten van de buitenschoolse opvang beter ingedeeld. Pas nadat het dak hersteld is, kunnen deze extra werkzaamheden uitgevoerd worden. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting in het nieuwe schooljaar gereed.

Bron: gemeente Eindhoven.