Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een langslepend conflict tussen bewoners in Eindhoven en energiebedrijf Ennatuurlijk over de jaarlijkse aansluitbijdrage. De Hoge Raad heeft bevestigd dat Ennatuurlijk deze kosten ten onrechte in rekening brengt.

De uitspraak geldt voor drie bewoners uit Meerhoven die in 2012 op initiatief en onder begeleiding van Stichting Stadsverwarming Eindhoven een proefproces zijn gestart. Ennatuurlijk moet de reeds betaalde kosten aan deze bewoners terugbetalen. Ook mag Ennatuurlijk de kosten in de toekomst niet meer in rekening brengen. Vanwege de precedentwerking is de uitspraak van groot belang voor andere bewoners die met dezelfde kosten worden geconfronteerd.

Aansluitbijdrage
Ennatuurlijk brengt bij de meeste huishoudens met stadsverwarming gedurende 30 jaar een (rentedragende en tevens geïndexeerde) ‘aansluitbijdrage’ in rekening. Het gaat om een bedrag van ca. 5000 euro per huishouden (zowel woningeigenaars als huurders). Dit bovenop de eenmalige aansluitkosten die bewoners reeds hebben voldaan om de woning fysiek op het warmtenetwerk aan te sluiten en bovenop het jaarlijkse vastrecht (d.w.z. de kosten om de aansluiting in stand te houden). Bewoners met een zelfbouwwoning hebben de eenmalige aansluitkosten destijds rechtstreeks aan (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk betaald. Bij projectbouwwoningen waren deze kosten inbegrepen in de koopprijs van de woning.

Cassatie
Eerder oordeelde het gerechtshof in Den Bosch al dat Ennatuurlijk de jaarlijkse aansluitbijdrage ten onrechte in rekening brengt. Ennatuurlijk was het hier niet mee eens en ging in juli 2017 bij de Hoge Raad in cassatie. Vandaag heeft de Hoge Raad dus bepaald dat de uitspraak van het gerechtshof gehandhaafd blijft. De uitspraak van het gerechtshof is hiermee onherroepelijk. Ennatuurlijk kan in deze zaak niet meer in hoger beroep gaan.

Collectieve actie
Stichting Stadsverwarming neemt de uitspraken van het gerechtshof en de Hoge Raad mee in de collectieve procedure rond de jaarlijkse aansluitbijdrage. Deze procedure wordt naar verwachting in januari 2019 opgestart. Andere misstanden rond de stadsverwarming worden in vervolprocedures aangepakt. Deze procedures maken allen onderdeel uit van de collectieve actie van de stichting.