Grasrijk_dec2014-8374Op donderdag 24 november 2016 organiseert de gemeente Eindhoven vanaf 19.30 uur een informatieavond over betaald parkeren in Meerhoven. Locatie: Basisschool De Startbaan, Meerbos 16 in Eindhoven.

Bewoners uit Meerhoven vragen al geruime tijd aandacht voor de parkeeroverlast in hun straat. Deze overlast wordt onder andere veroorzaakt doordat reizigers van Eindhoven Airport hun auto in de wijk parkeren om betaald parkeren rondom Eindhoven Airport te omzeilen. Dit leidt op sommige locaties tot een tekort aan parkeerruimte voor de mensen die er wonen.

Betaald parkeren
De gemeente Eindhoven heeft hierover diverse gesprekken gehad met de bewonersorganisaties in Meerhoven. Hierbij heeft de gemeente gewezen op de mogelijkheid om van 6.00 uur tot 8.00 uur betaald parkeren in (een deel van) Meerhoven in te voeren. Bewoners en ondernemers kunnen onder voorwaarden een parkeervergunning aanvragen.

Wethouder
Hoewel de bewonersorganisaties in principe geen voorstander zijn van betaald parkeren, hebben zij wethouder Visscher gevraagd om de mogelijkheden van betaald parkeren aan de bewoners van Meerhoven toe te lichten. Daarom organiseert de gemeente op donderdag 24 november 2016 een informatieavond. De avond begint om 19.30 uur in basisschool De Startbaan, Meerbos 16 te Eindhoven. Bewoners in Meerhoven worden de komende dagen ook via een Wijkinfo geïnformeerd over de informatieavond.

Aanmelden
Om een indicatie te krijgen van het aantal aanwezigen, dienen deelnemers zich vooraf aan te melden via www.eindhoven.nl/parkerenmeerhoven.