Op maandag 26 maart 2018 vindt een informatieavond plaats over het ‘hartveilig’ worden van wijken in Eindhoven. De avond wordt gehouden in de BIEB (Bewoners Inloop En Buurtcentrum) Dommelbeemd, Tarwelaan 56, te Eindhoven en begint om 20.00 uur.

In Eindhoven wordt hard gewerkt om alle buurten en wijken hartveilig te maken door het opzetten van 6-minutenzones. Dat houdt in dat mensen die een hartstilstand krijgen binnen zes minuten worden gereanimeerd door vrijwilligers die bekend zijn bij 112. Hiermee wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot.

Hulpverleners
Voor een goede 6-minutenzone dienen er voldoende burgerhulpverleners in de wijk te zijn. Dat zijn bewoners die een geldig EHBO-diploma of een geldig BHV- of reanimatiecertificaat hebben. Tot nu toe zijn in Meerhoven 127 burgerhulpverleners bekend. Daarnaast dienen in de wijk voldoende AED’s beschikbaar te zijn. In Meerhoven zijn nu nog maar twee AED’s beschikbaar.

Aanmelden
Tijdens de informatieavond vertellen diverse sprekers over het functioneren van een 6 minutenzone en ervaringen in wijken die reeds hartveilig zijn. Op de informatiemarkt staan stands van opleiders, Hartslag.nu, AED leveranciers en meer. Aanmelden is verplicht en kan via het online aanmeldformulier. Lees voor meer informatie: ‘Help Eindhoven Hartveilig te worden!’.