Woensdag 27 maart 2019 organiseert Duurzaam Meerhoven van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond over het binnenklimaat. Locatie: De Hangar, Meerbos 4 in Meerhoven. De zaal is vanaf 19.30 open. Vooraf aanmelden is gewenst.

Een slecht binnenklimaat wordt steeds vaker genoemd als oorzaak van allerlei gezondheidsklachten. Aangezien bewoners gemiddeld 80 tot 90% van de tijd binnen verblijven, heeft het binnenklimaat veel meer invloed op de gezondheid dan wat er buiten gebeurt. Vrijwilligers van de werkgroep Energie van Duurzaam Meerhoven hebben deze winter in ca. 20 woningen metingen verricht met een warmtebeeldcamera en een CO2 meter en willen de resultaten graag delen met andere bewoners.

Vragen
Daarnaast wil Duurzaam Meerhoven tijdens de informatieavond antwoord geven op diverse vragen. Bijvoorbeeld: Wat is een gezond binnenklimaat? Hoe draagt dat bij aan behaaglijk en comfortabel wonen? Hoe zit het met ventilatie, wet- en regelgeving, normen? Hoe beïnvloed je eigen gedrag het binnenklimaat? En hoe zit  het met schimmel op de kozijnen en natte ramen?

Aanmelden
Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis. In verband met het beperkt aantal plaatsen is vooraf aanmelden via gewenst.