Op initiatief van bewoners in Meerhoven vindt op maandag 16 april 2018 een informatiebijeenkomst plaats over de ‘buurauto’, een elektrische auto die je deelt met je buren of je buurt. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Meerbos 4, Eindhoven. Vooraf aanmelden is verplicht.

De elektrische auto maakt een spectaculaire groei door. Er rijden in Nederland inmiddels zo’n 24.000 volledig elektrische auto’s. Het aantal zal snel toenemen, want de prijs daalt, de actieradius van de voertuigen neemt snel toe en steeds meer gemeenten zorgen voor meer laadpalen. De buurauto is duurzaam want 100% elektrisch, is sociaal en vermindert de parkeerdruk in de wijk. Tijdens de informatieavond willen de initiatiefnemers inventariseren of bewoners in Meerhoven duurzaam willen autodelen. De buurauto is al succesvol in Amersfoort, Breda, Den Haag en Rotterdam.

Aanmelden
Bewoners die de informatieavond willen bijwonen, worden verzocht zich vooraf aan te melden via www.buurauto.nl/eindhoven. Kijk voor meer informatie op de site www.buurauto.nl of neem contact op met Harry van der Kallen, telefoon: 06 53 41 06 18.