Grasrijk_dec2014-8461In navolging van Tilburg hebben Eindhovense klanten van energiebedrijf Ennatuurlijk deze week ook een aanbod gekregen om de betaling van de ‘aansluitbijdrage’ in drie jaar tijd af te bouwen. Om bewoners een weloverwogen keuze te laten maken, organiseert Stichting Stadsverwarming Eindhoven drie informatieavonden.

Bewoners die op het aanbod ingaan, betalen na drie jaar geen aansluitbijdrage meer. De aansluitbijdrage die zij in voorgaande jaren hebben betaald, krijgen zij echter niet terug. Klanten hebben tot 1 januari 2017 de tijd om op het aanbod in te gaan. Wanneer bewoners het aanbod accepteren, doen ze afstand van hun recht om (onder andere) de aansluitbijdrage later nog ter discussie te stellen. Anders dan in Tilburg, stelt Ennatuurlijk geen eisen aan het minimum aantal klanten dat akkoord moet gaan. Bij ontvangst van de ondertekende overeenkomst gaat de afbouw van de aansluitbijdrage dan ook direct in.

Aansluitbijdrage
Ennatuurlijk brengt bij bewoners van verschillende stadsverwarmingswijken in Nederland gedurende 30 jaar een ‘aansluitbijdrage’ van ca. 150 euro per jaar in rekening. Volgens bewonersvertegenwoordigers in deze wijken wordt de aansluitbijdrage ten onrechte in rekening gebracht omdat de overeengekomen aansluitkosten al tijdens de oplevering van de woning door de woningeigenaar of projectontwikkelaar zijn betaald. Volgens Stichting Stadsverwarming Eindhoven betalen veel huishoudens met stadsverwarming hierdoor ongeveer 5.000 euro teveel.

Rechtszaak
De stichting heeft in 2013 juridische stappen tegen Ennatuurlijk ondernomen. Er lopen momenteel drie proefprocessen in hoger beroep. Het hoger beroep komt op 25 januari 2017 voor de rechter. Ennatuurlijk benadrukt dat zij nog steeds vol vertrouwen is over de rechtmatigheid van de aansluitbijdrage. Zij ziet de lopende procedures met vertrouwen tegemoet. Stichting Stadsverwarming Eindhoven vraagt zich echter af waarom Ennatuurlijk haar klanten dan überhaupt dit aanbod doet en alles in het werk stelt om zoveel mogelijk klanten voor 25 januari 2017 over de streep te trekken.

Informatieavonden
Stichting Stadsverwarming Eindhoven vindt dat iedere bewoner met stadsverwarming zelf een weloverwogen keuze moet maken wat betreft het aanbod van Ennatuurlijk. Daarom organiseert de stichting binnenkort drie informatieavonden. Speciaal voor bewoners die de Nederlandse taal minder goed beheersen, vindt ook een informatieavond in het Engels met ondersteuning in de Chinese en Indiase taal plaats. Stichting Stadsverwarming Eindhoven adviseert bewoners om eerst één van de informatieavonden bij te wonen, voordat zij eventueel op het aanbod van Ennatuurlijk ingaan.

Tijden en locaties
De informatieavonden vinden op de volgende tijden en locaties plaats:

  • Donderdag 17 november van 20.00 tot 21.30 uur (Nederlands),
    Basisschool ’t Slingertouw, locatie Grasrijk, Grasland 1 in Meerhoven.
  • Maandag 21 november van 20.00 tot 21.30 uur (Nederlands),
    Basisschool ’t Slingertouw, locatie Grasrijk, Grasland 1 in Meerhoven.
  • Dinsdag 29 november van 20.00 tot 21.30 uur (Engels/Chinees/Indiaas),
    De Hangar, Meerbos 4 in Meerhoven.

Programma
Tijdens deze informatieavonden worden de voor- en nadelen van het aanbod van Ennatuurlijk besproken. Ook gaat Stichting Stadsverwarming Eindhoven in op de consequenties voor bewoners met en zonder rechtsbijstandverzekering. Tijdens de informatieavonden van 17 en 21 november is een bewoner uit de Tilburgse wijk Reeshof aanwezig om toe te lichten hoe het proces in Tilburg is verlopen. Tevens is een advocaat aanwezig om juridische vragen te beantwoorden. Deze advocaat voert de hoger beroep zaken tegen Ennatuurlijk die op 25 januari 2017 voor de rechter komen. Na afloop van de informatieavonden worden de antwoorden op de meest gestelde vragen gepubliceerd op de website www.stadsverwarming-eindhoven.nl.

Aanmelden
Aangezien Stichting Stadsverwarming Eindhoven een grote opkomst verwacht, is aanmelden noodzakelijk. Meld je uiterlijk 15 november aan via www.stadsverwarming-eindhoven.nl/informatieavond. De avond van 29 november is speciaal gericht op anderstaligen en de ruimte is beperkt. Kies dus bij voorkeur de avond van 17 of 21 november.

Meer informatie
Stichting Stadsverwarming Eindhoven heeft een mailinglist waarbij geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van de laatste stand van zaken. Aanmelden kan via www.stadsverwarming-eindhoven.nl. Zie ook: Stichting Stadsverwarming Eindhoven kritisch over ‘warmtedeal‘.