Grasrijk_maart_2015-8815Op woensdag 18 mei organiseert Duurzaam Meerhoven van 20.00 tot 22.00 uur een bijeenkomst over de luchtkwaliteit in Meerhoven en omstreken. Locatie: De Hangar, Meerbos 4, Eindhoven.

Directe aanleiding is de renovatie van de start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven. Eind mei gaat het vliegveld twee weken dicht. Aireas gaat rondom deze periode metingen uitvoeren.

Gezondheid
Recente onderzoeken (Schiphol, 2014) en een documentaire van Zembla (aflevering ‘Geen vuiltje aan de lucht’) geven reden tot zorg over de gezondheidsrisico’s die fijnstof met zich meebrengt. Tijdens de bijeenkomst van 18 mei worden bewoners geïnformeerd over de invloed van vlieg- en (vracht)verkeer op de luchtkwaliteit. Daarbij ook aandacht voor de Meerhovendreef en Grasdreef waar veel overlast van vrachtverkeer is. Er loopt nog een crowdfundingsactie om het meten te financieren.

Sprekers
Er zijn drie sprekers: Jean-Paul Close van Aireas informeert bewoners over luchtkwaliteit en de metingen, Bernard Gerard van Milieudefensie gaat in op politieke (actie)mogelijkheden, terwijl Robert Toonen Dekkers uit Grasrijk inzoomt op de eigen invloed. Er is ruim gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Bij voldoende animo wordt een werkgroep Luchtkwaliteit opgericht die verder met het onderwerp aan de slag gaat.

Aanmelden
Deelname is gratis. Graag aanmelden via . Kijk voor meer informatie op www.duurzaammeerhoven.nl.

Meer over de sprekers
Jean-Paul Close (1958) is geboren in Den Bosch en verhuisde op zestienjarige leeftijd met zijn familie naar Spanje. Hij studeerde wiskunde en computerkunde aan de York University en deed een vervolgopleiding Internationale Bedrijfskunde in Nyenrode. Gedurende de daaropvolgende jaren wisselde hij een internationale directiecarrière af met persoonlijk, multicultureel ondernemerschap. In 2001 besloot hij terug te verhuizen naar Nederland. Bedenker en initiatiefnemer van de Stad van Morgen, een ondernemende stichting van waaruit een nieuwe maatschappij ontstaat die langzaamaan vorm begint te krijgen via allerlei vernieuwende initiatieven. Jean-Paul Close ziet de crisissen en recessies als opschonende processen van oude bolwerken die uit de tijd zijn en ruimte dienen de scheppen voor vernieuwingen.

Bernard Gerard is gepensioneerd natuurkundeleraar en al heel lang SP-lid in diverse functies, waaronder 20 jaar in de Eindhovense gemeenteraad. Tegenwoordig heeft hij zich toegelegd op het overgangsgebied tussen milieu en duurzaamheid, natuurwetenschap, politiek en acties. Bernard Gerard is lid van verschillende actiegroepen, waaronder de Eindhovense afdeling van Milieudefensie.

Robert Toonen Dekkers studeerde Electronics / Computer Technology aan de Fontys Hogeschool en had daarna diverse functies bij grote bedrijven zoals Philips en Ordina. Vorig jaar deed hij mee aan een onderzoek naar luchtkwaliteit van Aireas en ontwikkelt nu een app waarmee je bijvoorbeeld de fietsroute met de beste luchtkwaliteit kunt uitstippelen.