Grasrijk_maart_2015-8815Op woensdag 18 mei organiseert Duurzaam Meerhoven van 20.00 tot 22.00 uur een bijeenkomst over de luchtkwaliteit in Meerhoven en omstreken. Locatie: De Hangar, Meerbos 4, Eindhoven.

Directe aanleiding is de renovatie van de start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven. Eind mei gaat het vliegveld twee weken dicht. Aireas gaat rondom deze periode metingen uitvoeren.

Gezondheid
Recente onderzoeken (Schiphol, 2014) en een documentaire van Zembla (aflevering ‘Geen vuiltje aan de lucht’) geven reden tot zorg over de gezondheidsrisico’s die fijnstof met zich meebrengt. Tijdens de bijeenkomst van 18 mei worden bewoners geïnformeerd over de invloed van vlieg- en (vracht)verkeer op de luchtkwaliteit. Daarbij ook aandacht voor de Meerhovendreef en Grasdreef waar veel overlast van vrachtverkeer is. Er loopt nog een crowdfundingsactie om het meten te financieren.

Sprekers
Er zijn drie sprekers: Jean-Paul Close van Aireas informeert bewoners over luchtkwaliteit en metingen, Bernard Gerard van Milieudefensie gaat in op politieke (actie)mogelijkheden, terwijl Robert Toonen Dekkers uit Grasrijk inzoomt op de eigen invloed. Er is ruim gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Bij voldoende animo wordt een werkgroep Luchtkwaliteit opgericht die verder met het onderwerp aan de slag gaat.

Aanmelden
Deelname is gratis. Graag aanmelden via . Kijk voor meer informatie op www.duurzaammeerhoven.nl.