Zaterdag 15 april 2023 organiseert het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) een informatiebijeenkomst over het nieuwe luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport. 

De bijeenkomst duurt van 11.00 tot ca. 13.00 uur en vindt plaats in Gemeenschapshuis De Leenhoef, Steenselseweg 8A in Knegsel.

Luchthavenbesluit
In hetnieuwe luchthavenbesluit moeten de aanbevelingen van het ‘Advies Van Geel’ formeel worden vertaald. In dat advies staat centraal dat de geluidsbelasting in 2030 ten opzichte van 2019 met 30%  moet zijn verminderd.

BVM2
BVM2 is een koepel van 31 wijkorganisaties en milieugroepen en een kleine 2000 natuurlijke personen, die allemaal kritisch staan tegenover de luchtvaart op Eindhoven Airport/vliegbasis Eindhoven. BVM2 houdt zich bezig met het terugdringen van de geluidsoverlast, de toxische emissies en de klimaatnadelen van het vliegveld.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van BVM2.