Op zaterdag 25 augsustus 2018 organiseert het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) een informatiebijeenkomst over de laatste stand van zaken rondom Eindhoven Airport na 2020. De bijeenkomst duurt van 11.00 tot ca. 13.00 uur en vindt plaats in Gemeenschapshuis De Leenhoef, Steenselseweg 8A in Knegsel.

In 2020 zijn rond Eindhoven Airport 43.000 vliegbewegingen per jaar toegestaan. Dit is ruim een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2010 (18.000 vliegbewegingen per jaar). In 2020 lopen de huidige afspraken af en worden nieuwe regels opgesteld. De luchthaven wil verder groeien naar zo’n 70.000 vliegbewegingen per jaar. De groeiambities van Eindhoven Airport staan echter op gespannen voet met de leefbaarheid in de omgeving. Belangenorganisaties maken zich zorgen over geluidshinder, luchtvervuiling, verkeersoverlast en parkeerproblemen in de woonwijken rond de luchthaven. Zeker nu het ministerie groeiscenario’s tot 100.000 vliegbewegingen laat onderzoeken.

BVM2
Om in de aanloop naar de nieuwe afspraken in 2020 slagvaardiger te kunnen optreden, hebben belangenorganisaties zich vorig jaar verenigd in het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2). Dit nieuwe samenwerkingsverband zet zich in voor een beter evenwicht tussen enerzijds de kwaliteit van de leefomgeving en de belangen van omwonenden en anderzijds de economische belangen van Eindhoven Airport.

Programma
Tijdens de eerste helft van de bijeenkomst praat het BVM2-bestuur de aanwezigen bij over diverse zaken die rondom het vliegveld actueel zijn. Tevens geeft de Bestse wethouder Mark van Schuppen, die namens de randgemeenten betrokken is, een toelichting op de lopende processen. Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst spreekt Walter Manshanden, een landelijk bekend regionaal econoom. De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de site van BVM2.