De gemeente Eindhoven heeft besloten om deze winter een noodopvang voor dak- en thuislozen te realiseren op het braakliggend terrein achter P+R Meerhoven.

In de winternoodopvang is plaats voor maximaal 70 daklozen uit de regio Eindhoven. De opvang gaat open op het moment dat de gevoelstemperatuur onder het vriespunt zakt. Tussen 16.00 en 9.00 uur kunnen daklozen hier slapen, douchen en een eenvoudige maaltijd krijgen. De noodopvang is naar verwachting 1 november 2022 gereed.

Doelgroep
De winteropvang is bedoeld voor de groep dak- en thuislozen in Eindhoven die niet naar een gewone opvang kan of mag, waaronder uitgeprocedeerde asielzoekers of arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. De gemeente vindt het niet menselijk dat zij buiten slapen als het erg koud is.

Locatie
Het terrein achter de P+R Meerhoven bleek na een uitgebreid onderzoek het meest geschikt. De gemeente overweegt de winternoodopvang voor meerdere jaren op het terrein te laten staan en de opvang in de zomermaanden te gebruiken voor andere doelgroepen. In het voorjaar van 2023 neemt de gemeente hierover een besluit.

Overlast
De gemeente neemt verschillende maatregelen om de overlast te beperken. Denk aan 24-uurs beveiliging op locatie, aanwezigheid van politie en handhaving en de inzet van een surveillancewagen voor en na de openingstijden.

Meer informatie
Direct omwonenden ontvangen binnenkort een Wijkinfo. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 19 oktober tussen 19.00 en 22.00 uur een inloopavond in Zalencentrum De Hangar, Meerbos 4 in Eindhoven. Om op het terrein een winternoodopvang te plaatsen is een omgevingsvergunning nodig. Hierover is binnenkort meer te lezen op de website www.eindhoven.nl/winternoodopvang.