Tot en met woensdag 25 augustus 2021 kunnen bewoners reageren op de Transitievisie Warmte van de gemeente Eindhoven. Hierin staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt vóór 2050.

Nederland stopt met het gebruik van aardgas. Dit met als doel om de CO₂-uitstoot te verlagen. Op de meeste plekken wordt nog steeds aardgas gebruikt voor verwarmen, warm water (douchen) en koken. In 2050 wil de overheid in alle wijken en bedrijventerreinen van Nederland het aardgas hebben vervangen door een duurzame warmtevoorziening zonder fossiele brandstoffen. Daarom moeten alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte hebben geschreven.

Meerhoven
Volgens de Transitievisie Warmte van de gemeente Eindhoven is een aantal wijken waaronder Meerhoven al gedeeltelijk aardgasvrij of wordt daar nog maar zeer weinig aardgas gebruikt. Volgens Kees Verhagen, werkzaam als energieadviseur bij 040energie en tevens actief binnen Duurzaam Meerhoven, is die uitspraak pertinent onjuist. Verhagen: “Een groot deel van stadsverwarming in Meerhoven draait nog op aardgas. Per huishouden wordt daar nu slechts 25% op het aardgas bespaard, maar door de verbranding van snoeihout is de CO₂-belasting per huishouden ca. 210% ten opzichte van een met aardgas gestookt huis. In de transitievisie van de gemeente wordt niet nader ingegaan hoe Meerhoven geheel aardgasvrij wordt.” De volledige inspraakreactie van Kees Verhagen is hier te lezen.

Reageren
Tot en met woensdag 25 augustus 2021 ligt de Transitievisie Warmte van de gemeente Eindhoven ter inzage. Tot dan is het voor iedereen mogelijk om inhoudelijk te reageren op het plan. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Eindhoven en de website van Duurzaam Meerhoven.