Grasrijk_dec2014-8478Energiebedrijven in Meerhoven zijn nalatig geweest omdat zij bewoners vooraf niet volledig hebben geïnformeerd over het periodiek in rekening brengen van extra aansluitkosten voor de stadsverwarming. Dat heeft de kantonrechter bepaald in proefprocessen die op initiatief van de werkgroep Stadsverwarming Meerhoven waren aangespannen.

Huiseigenaren hebben bij de oplevering van hun woning ca. 3000 euro betaald om te worden aangesloten op de stadsverwarming in Meerhoven. In 2011 kwam aan het licht dat bij bewoners ca. 4500 euro extra aansluitkosten over een periode van 30 jaar in rekening worden gebracht. In de contracten die bewoners met de energiebedrijven (Essent, NRE of PNEM) hebben gesloten, is echter niets terug te vinden over de mogelijkheid om periodiek extra aansluitkosten in rekening te brengen. Daarom heeft de werkgroep begin 2013 juridische stappen ondernomen tegen energiebedrijf Ennatuurlijk die de extra aansluitkosten op dit moment in rekening brengt.

Indexering en rente
Met name het feit dat (de rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk de extra aansluitkosten jaarlijks indexeert en 5% rente rekent, ‘wringt’ volgens de rechtbank. Bewoners zouden volgens de kantonrechter gelegenheid moeten krijgen de extra aansluitkosten zonder jaarlijkse indexering en rente alsnog in één keer te betalen of periodiek zonder rente af te betalen. Reeds betaalde bedragen zouden hiermee moeten worden verrekend. Bewoners kunnen hiermee ruim 2000 euro besparen.

Hoger beroep
De werkgroep Stadsverwarming Meerhoven is verheugd dat de indexering en rente door de rechtbank wordt bekritiseerd. Niettemin overweegt de werkgroep hoger beroep omdat zij van mening is dat de extra aansluitkosten überhaupt niet in rekening mogen worden gebracht. De kantonrechter stelt dat Ennatuurlijk extra aansluitkosten in rekening mag brengen zolang de kosten redelijk zijn, ook al hebben bewoners daarmee niet ingestemd.

Mailinglist
Bewoners worden binnenkort via de mailinglist van de werkgroep geïnformeerd over de stappen die zij het beste kunnen ondernemen. Aanmelden voor de mailinglist kan via www.meerhoven.nl/stadsverwarming.

Misstanden stadsverwarming
De werkgroep Stadsverwarming Meerhoven trekt samen met bewonersorganisaties in andere steden en landelijke organisaties zoals Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Consumentenbond op om ook andere misstanden rond de stadsverwarming aan te pakken. Zo rekenen energiebedrijven vaak huur voor apparatuur die de klant reeds heeft betaald of worden klanten tegengewerkt als ze zich willen laten afsluiten van het warmtenet. In een gezamenlijke brief hebben de organisaties de Tweede Kamer opgeroepen hiertegen op te treden.

Zie ook: www.rechtspraak.nl.