Kersthutten-bouwen-MeerhovenDe afgelopen jaren heeft Anita Liebregts uit Meerhoven met succes de activiteit ‘kersthutten bouwen’ in park Meerland georganiseerd. Vanwege diverse andere vrijwilligerstaken wil ze de organisatie vanaf dit jaar graag overdragen aan iemand anders.

Het draaiboek ligt klaar en vanuit de Samenwerkende Bewonersorganisaties Meerhoven (SBM) is budget beschikbaar. Ben jij degene die deze leuke activiteit wil trekken en kinderen in Meerhoven een onvergetelijke dag wil bezorgen? Neem dan contact op met de SBM via . Ook bewoners die tijdens de activiteit hand en spandiensten willen verlenen of kinderen willen begeleiden, kunnen zich via hetzelfde e-mailadres aanmelden. De activiteit staat (onder voorbehoud) gepland op zondag 13 december.

Foto: Berry de Jong